Thông Tin Doanh Nghiệp

Established in 1999, Royal Capital Group Joint Stock Company (formerly known as Hoi An Pacific Hotel Joint Stock Company) was originally a start-up company consisting of only 12 people but had a strong fighting power against lots of challenges.

Hơn 21 năm phấn đấu không ngừng, công ty đã chọn cho mình một chiến lược vững chắc là chú trọng đầu tư vào nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

In addition, with the motto "Productivity - Quality - Efficiency" in production and business activities, Royal Capital Group also continuously innovates technology, equips modern machinery and equipment, and enhances construction methods in the direction of modern and advanced, creating a solid material foundation to develop into a large and prestigious enterprise in the Central region.

Tên Công ty bằng Tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROYAL CAPITAL

Tên Công ty bằng Tiếng nước ngoài:

ROYAL CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt:

RCG

Trụ sở chính:

488 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mã số doanh nghiệp:

4000490016 cấp lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018

Thông Tin Doanh Nghiệp

Tên Công ty bằng Tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROYAL CAPITAL

Tên Công ty bằng Tiếng nước ngoài:

ROYAL CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt:

RCG

Trụ sở chính:

488 Hai Bà Trưng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mã số doanh nghiệp:

4000490016 cấp lần đầu ngày 17/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/05/2018

Established in 1999, Royal Capital Group Joint Stock Company (formerly known as Hoi An Pacific Hotel Joint Stock Company) was originally a start-up company consisting of only 12 people but had a strong fighting power against lots of challenges.

Hơn 21 năm phấn đấu không ngừng, công ty đã chọn cho mình một chiến lược vững chắc là chú trọng đầu tư vào nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

In addition, with the motto "Productivity - Quality - Efficiency" in production and business activities, Royal Capital Group also continuously innovates technology, equips modern machinery and equipment, and enhances construction methods in the direction of modern and advanced, creating a solid material foundation to develop into a large and prestigious enterprise in the Central region.

Sơ Đồ Tổ Chức

The professional organization model focuses on developing and enhancing each department with clear responsibilities to help Royal Capital Group operate more efficiently and effectively.

Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Phú Quý

Kiếm soát nội bộ

Thư ký chủ tịch

Tổng giám đốc

Thư ký
Tổng giám đốc

Bộ phận
Hành chính nhân sự

Bộ phận
Kế hoạch và Đầu tư

Bộ phận
Pháp lý

Bộ phận
QL dự án và Kỹ thuật

Bộ phận
Tài Chính Kế Toán

Bộ phận
Business Development

Bộ phận
Tiếp thị và Kinh doanh

Báo cáo tài chính

Công bố thông tin