Nhân Viên Thư Ký Buồng Phòng

Báo cáo các công việc hàng ngày vào mỗi buổi sáng: đặt suất trái cây, thông báo phòng showroom, báo suất cơm hàng ngày. Báo cáo các công việc hàng ngày vào mỗi cuối ngày: thông báo nhân viên trực ca đêm, đặt trước suất cây cho phòng khách check-in vào ngày hôm sau.